Izaberite stranicu

Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

28. srpnja 2016. | Zapisnici Gradsko vijeće

Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, održane 14. srpnja 2016.,, u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/170, URBROJ: 2109/2-04-16-11, od 14. srpnja 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirano je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Josipa Požgaja, Rajka Bulata, Brune Matoteka, Đuro Bela, gospodina Dražena Blažeke i gospođe Marijane Fabić-Rusak koji su opravdali svoj izostanak, a prisutni su Gradonačelnik Stjepan Kovač,  zamjenici gradonačelnika Mario Medved i Romano Bogdan. Na sjednici su prisutni još i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirano je da su na sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Konstatirano je da je u vijećnici prisutno 15 vijećnika, te vijeće ima kvorum.

Uz materijale viećnici su dobili: Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, odgovore na vijećnička pitanja, izvješće o poslovanju trgovačkih društava za 2015. pod a) Gradsko komunalno poduzeće Čakom, b) Gradsko poduzeće Ekom, c) Gradsko poduzeće Stanorad, d) Čakre d.o.o., plan financiranja poslovanja od 01.03 do 31.12.2016. Dječjeg vrtića Cipelica, Dječjeg vrtića Cvrčak, Izvješće o obavljenoj reviziji, dobili ste i Izvješće o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom, mrazom, na području grada Čakovca, i prepisku dopisivanja gradonačelnika i vijećnika Kočile vezano uz izvješće o radu Odbora za poljoprivredu.

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su odbori za društvene djelatnosti, statut, poslovnik i normativnu djelatnost, financije i proračun čija mišljenja ste dobili. Dobili ste Izvod iz zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca pa izvješće dajem na usvajanje.

 

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća
X
Skip to content