Izaberite stranicu

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

5. srpnja 2017. | Mandat 2017.-2021.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 29. lipnja 2017., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Konstituirajuću sjednicu je s Pozivom KLASE: 023-01/17-01/06, URBROJ: 2109/-01-01-17-01, od 05. lipnja 2017., sazvao je predstojnik Ureda Državne uprave Branimir Posavec. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Radojke Magić. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Zoran Vidović, pristup.oec. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, univ. spec. oec.

U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika te je predstojnik Ureda Državne uprave Branimir Posavec konstatirao da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik konstituirajuće  sjednice Gradskog vijeća
X
Skip to content