Izaberite stranicu

Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

4. travnja 2013. | Mandat 2009.-2013.

{mosimage}

Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. ožujka 2013.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/68, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. ožujka 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Romana Bogdana i Stjepana Trstenjaka koji su opravdali svoj izostanak te vijećnika Damira Mesarova, Željka Jakopca, Đure Bel i Stjepana Vranovića. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji i Dražen Barić, mag. ing. traff. – privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Sjednici je bio prisutan direktor Međimurskih voda mr. Josip Zorčec, dipl. ing.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Preuzmite ostatak Zapisnika

X
Skip to content