Izaberite stranicu

16. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na svojoj 16. sjednici održanoj 10. svibnja 2016., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 18., 21., 22. i 23. Dnevnog reda sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Prethodne suglasnosti na:

  1. Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  2. Statut Dječjeg vrtića Cipelica

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:

  1. Dječjeg vrtića Cvrčak
  2. Dječji vrtić Cipelica

 jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:

  1. Dječjeg vrtića Cvrčak
  2. Dječji vrtić Cipelica

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se:

– u članku 6. predočene Odluke upisuje „Gradsko vijeće može propisati unificiranje pojedinih pokretnih naprava na području Grada Čakovca.“

– u članku 12 pod b) predočene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i odražavanju naselja iza riječi „uz naplatu prema cjeniku“ briše točka i upišu riječi „ako je isti odložen više od 5 metara od vanjske ograde“.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o upravljanju grobljem jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama Oduke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o držanju stoke i peradi jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

KLASA: 021-05/16-01/115
URBROJ: 2109/02-02-16-17
Čakovec, 11. svibanj 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 16. sjednice Odbora
X
Skip to content