Izaberite stranicu

3. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

REPUBLIKA HRVATSKA
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
        GRAD ČAKOVEC
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/13-01/273
URBROJ: 2109/02-02-13-05
Čakovec, 20. studeni 2013.

Na svojoj 03. sjednici održanoj 20. studenog 2013., Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama od 1 do 18. dnevnog reda sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Programa:
a)    gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
b)    održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
c)    javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.
d)    javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014.
e)    javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.
f)    javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prodaji zemljišta, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu – poslovni park Međimurje, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Prethodne Suglasnosti na:
a)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
b)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na upućivanje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o raspoređivanu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 3. sjednice Odbora

X
Skip to content