Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

14. prosinca 2012. | Mandat 2009.-2013.

{mosimage}

Izvod iz zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. prosinca 2012., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/12-01/236, URBROJ: 2109/02-01-12-01, od 07. prosinca 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Steve Tkalčeca, Karoline Juzbašić, Damira Mesarova i Željka Jakopca koji su opravdali svoj izostanak.

Prisutni su: Gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec.

Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji i Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju.

Sjednici su također prisutni direktori gradskih poduzeća: GKP „Čakom“ d.o.o. – Snježana Tkalčec Avirović, GP „Stanorad“ d.o.o. – Andrej Gregorec, GP „Ekom“ d.o.o. – Miodrag Novosel, Čakra d.o.o. – Damira Vresk.
Sjednici su također bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Čakovec – Gordana Patarčec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ – Ljiljana Križan, Centra za kulturu Čakovec – Ladislav Varga te Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda.
Sjednici su bili prisutni članovi Savjeta mladih Ivan Marciuš, Maja Sabol i Silvija Levačić.
Sjednici su prisustvovali studenti veleučilišta iz Čakovca.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da je ovo posljednja radna sjednica pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Antuna Gjerapića koji krajem godine odlazi u zasluženu mirovinu.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika

X
Skip to content