Izaberite stranicu

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje montažne građevine (kioska) usmenim javnim nadmetanjem

15. ožujka 2023. | Gradske vijesti

Na temelju članka 39. Odluke o uređenju i održavanju naselja (“Službeni glasnik Grada Čakovca” broj 5/15, 02/16, 4/18, 6/18 – počišćeni tekst i 8/22) Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje montažne građevine (kioska) usmenim javnim nadmetanjem

 1. Grad Čakovec daje u zakup dvije lokacije za postavu kioska na javnoj površini u Mihovljanskoj ulici, na k.č. 1539, k.o. Mihovljan.
 2. Površina prostora, odnosno svake od lokacija koja se daje u zakup je 22 m2 a predviđeno je da se koristi za prodaju i izlaganje cvijeća.
 3. Kiosk je određen kao tipska montažna građevina maksimalne veličine do 12 m2.
 4. Nije dozvoljen podzakup javne površine.
 5. Priključke na potrebnu komunalnu infrastrukturu korisnik javne površine ishodit će u svojoj organizaciji na vlastiti trošak.
 6. Predmetne lokacije daju se u zakup na vrijeme od 5 godina (od 01.04.2023. do 31.03.2028.), a početna cijena za svaku od lokacija je 350,00 eura mjesečno.
 7. Javno nadmetanje održati će se 29.03.2023. godine u 13,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.
 8. Sudionici javnog nadmetanja obavezni su podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu za dosadašnje korištenje javne površine.
 9. Jamčevina za jednu lokaciju iznosi 350,00 eura i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja na ž.r. Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6, Model: 68, Poziv na broj: 5738-OIB sa svrhom “jamčevina za nadmetanje”. Ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, jamčevina mu se vraća beskamatno u roku od 3 dana.
 10. Sudionik koji uspije u nadmetanju dužan je dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu po javnom bilježniku na iznos do 1.000,00 eura.
 11. Sudioniku koji uspije u nadmetanju a nakon proteka roka od 8 dana nadmetanja odustane od izlicitirane lokacije, jamčevina se ne vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine, te potvrde o izmirenju svih obveza za korištenje javne površine prema Gradu Čakovcu, neće se dozvoliti sudjelovanje u javnom nadmetanju. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnoj komisiji neposredno prije nadmetanja dati na uvid izvornik ili presliku rješenja ili izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar.
 12. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u vezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, tel. 314-932.

Upravni odjel za financiranje

X
Skip to content