Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), ovlasti propisanih odredbama članka 44.st.1.t.14. i t.43. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22) i Zaključka, Klasa: 320-02/23-01/1, Urbroj: 2109-2-01-01-23-2, od 13.04.2023. godine, gradonačelnica Ljerka Cividini, dana 16.06. 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima
s područja Grada Čakovca

 

 1. Namjena korištenja sredstava
  Financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje troškova izrade analize uzoraka tla. Iznos raspoloživih sredstava Grada Čakovca po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračun Grada Čakovca za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.
 2. Korisnici
  Korisnici financijskih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Čakovca i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Grada Čakovca.
 3. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos
  Grad Čakovec sufinancira izradu analize 150 uzoraka tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca.Maksimalno se jednom korisniku može odobriti sufinanciranje analize pet (5) uzoraka tla, odnosno iznos do 105,00 EUR (791,12 kn) (tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za 1 EUR).Ukupno planiran iznos Grada Čakovca za provedbu ove aktivnosti iznosi 3.150,00 EUR (23.733,68 kn). Sufinancirat će se maksimalno analiza pet (5) uzoraka tla po jednom Korisniku po kriteriju reda prvenstva zaprimanja prijava ili do utroška sredstava, koji uvjet prije nastupi.Cijena analize jednog uzorka tla iznosi 52,50 EUR s PDV-om (395,56 kn, s PDV-om).
  U sufinanciranju navedenog iznosa sudjeluju:
  – Međimurska županija, 40% – 21,00 EUR (158,22 kn)
  – Grad Čakovec, 40% – 21,00 EUR (158,22 kn)
  – krajnji korisnik usluge, 20% – 10,50 EUR (79,11 kn)

  Pod analizom uzorka tla podrazumjeva se:
  – uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
  – dostava uzoraka u laboratorij,
  – laboratorijska analiza uzoraka tla,
  – interpretacija rezultata,
  – unos u bazu podataka o stanju plodnosti tla i
  – izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge .

  Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000 EURa unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenje zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

  Grad Čakovec će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodjeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

 4. Potpora se isplaćuje odabranom ovlaštenom laboratoriju nakon primitka računa za izvršenu uslugu izrade analize tla poljoprivrednim proizvođačima zajedno s izvješćem o provedbi projekta, sukladno Odluci o odabiru korisnika potpore male vrijednosti s popisom korisnika potpore.
 5. Potrebna dokumentacija
  Popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Grada Čakovca u 2023.godini s potrebnim privitcima navedenim u Zahtjevu.
 6. Podnošenje zahtjeva
  Zahtjevi se podnose na adresu Grad Čakovec, Služba za poslove gradonačelnika, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec. Javni poziv traje do popunjavanja planirane kvote prema kriterijima iz točke 3., a može biti otvoren najkasnije do 20. srpnja 2023.godine.Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Grada Čakovca u 2023.godini dostupan je na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, na adresi www.cakovec.hr, a može se podići i u Gradu Čakovcu, u Službi za poslove gradonačelnika, u sobi br. 202.

Klasa: 320-02/23-01/1
Urbroj: 2109-2-01-01-23-3

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content