Izaberite stranicu

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Čakovca

9. prosinca 2015. | Savjet mladih

Temeljem članka 5. stavka 3 Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14), sazivam konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih Grada Čakovca

za 16. prosinac 2015. (srijeda) u 08:00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca
2. Donošenje Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Čakovca
3. Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim članove Savjeta da obavezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na broj telefona 314-960 u Upravni odjel za upravu Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/15-01/207
URBROJ: 2109/02-02-15-01
Čakovec, 09. prosinca 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content