Izaberite stranicu

OBAVIJEST zainteresiranim studentima za stipendiju Grada Čakovca

30. svibnja 2018. | Stipendije

Obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici stipendije Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2018./2019. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine u lokalnim tjednicima i na službenim internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene,protokolarne i europske poslove (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  mogu  se podići  na adresi K. Tomislava 15, Čakovec ili preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2018. godine).

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Programi koji će imati prednost pri dodjeli stipendija su iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih i biotehničkih djelatnosti (lista je složena po abecednom redu a ne po rangu prednosti, Grad Čakovec utvrđuje listu deficitarnih zanimanja sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku za 2018. godinu za Međimursku županiju – HZZ-područni ured Čakovec).

Lista deficitarnih zanimanja je na  sljedećim programima:
(odnosi se na sveučilišne studije)

 1. anglistika
 2. elektrotehnika
 3. farmacija
 4. fizika
 5. germanistika
 6. građevinarstvo
 7. logopedija
 8. matematika
 9. medicina
 10. psihologija
 11. računarstvo
 12. rehabilitacija
 13. strojarstvo

 

Napomena:
Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene,protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

X
Skip to content