Izaberite stranicu

OBJAVLJUJE održavanje javne rasprave o prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA ISTOK – PUSTAKOVEC“

17. kolovoza 2020. | Gradske vijesti, Javna rasprava

Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca (Klasa: 022-05/20-01/2, Urbroj: 2109/02-01-01-20-3 od 10. kolovoza 2020.)

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA ISTOK – PUSTAKOVEC“,

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona istok – Pustakovec“ započinje dana 18. kolovoza i traje do 18. rujna 2020. godine.

Javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 8. rujna 2020. god. (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15.) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do rujna 2020. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je rujan 2020. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu predmetnog urbanističkog plana uređenja.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

KLASA: 350-01/20-05/3
UR.BROJ: 2109/2-05-01-20-3

OBJAVA_JR_O_PRIJEDLOGU_UPU_GZ_PUSTAKOVEC

01_UPU_g_z_i_Pustakovec_Cakovec_NASLOVNA

A_naslov_UPU_GOSPODARSKA_ZONA_ISTOK_PUSTAKOVEC

B_sadrzaj_UPU_GOSPODARSKA_ZONA_ISTOK_PUSTAKOVEC

C_opci_dio_UPU_GOSPODARSKA_ZONA_ISTOK_PUSTAKOVEC

D_odredbe_UPU_GOSPODARSKA_ZONA_PUSTAKOVEC

E_obrazlozenje_UPU_GOSPODARSKA_ZONA_ISTOK_PUSTAKOVEC

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_1a_PODLOGA_GSN_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_1b_NAMJENA_POVRSINA_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_2a_PLAN_PROMETA_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_2b_ELEKTROOP_I_TK_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_2c_PLINOPSKRBA_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_2d_VODOOP_I_ODV_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_3_UVJETI_KORISTENJA_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_4a_UVJETI_GRADNJE_PUPU

UPU_G_zona_istok _Pustakovec_Karta_4b_PLAN_PARCELACIJE_PUPU

X
Skip to content