Izaberite stranicu

Održan 21. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 30. travnja 2024. u 08:30 sati
DNEVNI RED

1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
3. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Zaključak
4. Upućivanje Izvješća o:
a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Zaključak
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Zaključak
Gradskom vijeću Grada Čakovca
5. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2023.
a) Dječjeg vrtića Cipelica Zaključak
b) Dječjeg vrtića Cvrčak Zaključak
c) Centra za kulturu Čakovec Zaključak
d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Zaključak
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Zaključak
Gradskom vijeću Grada Čakovca
6. Upućivanje Prethodne Suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca Zaključak
7. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora za energetsku obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Zaključak
8. Upućivanje prijedloga odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
9. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice u naselju Savska Ves, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
10. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Mačkovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
11. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica Zaključak
b) Dječji vrtić Cvrčak Zaključak
Gradskom vijeću Grada Čakovca
12. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
13. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Zaključak

X
Skip to content