Izaberite stranicu

Održan 22. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 05. lipnja 2024. u 08:30 sati
DNEVNI RED

1. Upućivanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak
3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Zaključak
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Zaključak
c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Zaključak
d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Zaključak
e. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Zaključak
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Zaključak
g. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Zaključak
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
4. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP Čakovec za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca Zaključak
5. Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca Zaključak
6. Upućivanje prijedloga Odluka o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca u 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca Zaključak
7. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2024., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Zaključak

X
Skip to content