Izaberite stranicu

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Akti s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. Materijal
2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Čakovca za 2023. Materijal
3. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023. Materijal
4. Izvješće o:
a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
5. Izvješće o poslovanju za 2023.
a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
f) JVP Čakovec Materijal
6. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora za energetsku obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
7. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
8. Odluka o imenovanju ulice u naselju Savska Ves Materijal
9. Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Mačkovec Materijal
10. Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
11. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada  Čakovca za 2023. Materijal

 

AUDIO ZAPISNIK sa 23. sjednice Gradskog vijeća:

Preuzimanje

Zapisnik:

zapisnik_sa_23_sjednice_GV

 

Izvod:

Izvod_iz_zapisnika_sa_23_ sjednice GV

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content