Izaberite stranicu

Ponovna javna rasprava o prijedloga II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE
održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA NOVO SELO ROK

Javni uvid u prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok započinje dana 12. travnja i traje do 20. travnja 2016. godine.

Javni uvid može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se dana 15. travnja 2016. (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca s početkom u 13,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana, tokom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 21. travnja 2016. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je travanj 2016.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok.

Klasa: 350-01/15-05/7
Ur.broj: 2109/2-05-16-9
Čakovec, 4. travanj 2016.

II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID UPU

Preuzimanje (PDF)

SAŽETAK PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Preuzimanje (PDF)

PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Preuzimanje (PDF)

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content