Izaberite stranicu

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo 2020“

18. lipnja 2020. | Gradske vijesti, Javni poziv

Prodaja na sljedećim lokacijama:

 1. ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3
 2. ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 4 – stražnja dvorišna strana
 3. ULICA MATICE HRVATSKE – na početku ulice
 4. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – ISTOČNI ULAZ, PRVI ODVOJAK DESNO (na početku)
 5. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – iza knjižnice
 6. ULICA FRANJE PUNČECA – BIVŠE IGRALIŠTE MTČ-a posebna napomena (organizator ne osigurava priključak struje)
 7. FRANJEVAČKI TRG

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 03.07.2020. god., osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom
„Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 31. 7. – 4. 8. 2020.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos najma prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu najma javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos najma prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava najma prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
javni_poziv_langosi_2020
X
Skip to content