Izaberite stranicu

Sufinanciranje dijela troškova izobrazbe i polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida

20. veljače 2015. | Gospodarstvo, Javni poziv

Na temelju ovlasti propisanih odredbom članaka 46. i 49.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/14), Odluke o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 7/2014), Zaključka Klasa: 320-01/15-01/1, Urbroj: 2109/02-05-15-02, od 19. siječnja 2015. godine, gradonačelnik Grada Čakovca, Stjepan Kovač, dana 20.02.2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova izobrazbe i polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida

1. Namjena korištenja sredstava

Financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova izobrazbe i polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida. Iznos raspoloživih sredstava Grada Čakovca po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračunu Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016.-2017.

2. Korisnici

Korisnici financijskih sredstava su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Čakovca koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo.

3. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos

Grad Čakovec sufinancira trošak izobrazbe i/ili polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida s iznosom do 100,00 kuna po korisniku, poljoprivrenom proizvođaču.

Grad Čakovec će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti korisnici koji su pohađali program izobrazbe i/ili polagali ispit u 2015.godini.

4.  Potrebna dokumentacija

  • popunjen obrazac zahtjeva za isplatu,
  • preslika iskaznice Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
  • potvrdu o izvršenoj uplati za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita doznačena ovlaštenoj instituciji za provođenje izobrazbe
  • izjava o primicima iz drugih izvora u istu svrhu

5.  Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec. Javni poziv je otvoren do 25.studenog 2015.

Zahtjev za isplatu dostupan je na Internet stranici Grada Čakovca, na adresi www.cakovec.hr a može se podići i u Gradu Čakovcu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove.

Klasa: 320-01/15-01/1
Urbroj: 2109/02-05-15-03

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Obrazac Zahtjeva o sufinanciranju Zaključak Gradonačelnika o sufinanciranju

 

X
Skip to content