Kako bi se ostvarile pozitivne promjene u pogledu zbrinjavanja, odnosno pravilnog gospodarenja otpadom, Grad Čakovec provodi brojne aktivnosti i programe kojima se utječe na svijest cjelokupnog stanovništva. Primarni cilj je jasan – očuvanje okoliša, uz smanjenje divljeg odlaganja otpada, reciklaža i oporaba selektivno odloženog otpada.

Samim time je ovih dana napravljen i korak dalje prema tim ciljevima te su na području grada postavljena tri spremnika za odlaganje otpadnog jestivog ulja. Spremnici su postavljeni u Ulici Ivana pl. Zajca 15 (pored kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada), u Ulici Nikole Pavića (iza TC Jug Mall – pored kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada) i u Ulici Aleksandra Schulteissa (prostor sajma – uz jajomat).

Lokacije su odabrane ciljano kako bi se pokrio što širi prsten grada, posebice u stambenim kvartovima s izraženijom migracijom građana. Iz Grada Čakovca napominju kako će spremnike redovito kontrolirati i prazniti davatelj usluge poduzeće Bio-goriva d.o.o., ali i kako su svi spremnici opremljeni sustavom praćenja GPS-om te kako će se sav prikupljeni sadržaj zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Uz postavljanje novih spremnika, ovih se dana ujedno velika pozornost pridaje i kontroli poznatih ilegalnih odlagališta na administrativnom području grada koja redovito obilaze komunalni redari.