Izaberite stranicu

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2. srpnja 2013. | Mandat 2013.-2017.

Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. lipnja 2013. u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Čakovec, K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati.

Temeljem čl. 87. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12) i čl. 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. 10/09, 2/13 i 3/13 – proč- tekst), sjednicu je s Pozivom KLASE: 023-01/13-01/39, URBROJ: 2109-01-01-13-01 od 05. lipnja 2013. sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur.
Sjednicu otvara predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur. koji je pozdravio nazočne.

Branimir Posavec prozvao je vijećnike čitanjem konačnih rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Čakovca KLASE: 013-01/13-01/77, URBROJ: 2109/2-04-13-02 od 24. svibnja 2013.

 

Preuzmite ostatak Zapisnika

X
Skip to content