Izaberite stranicu

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

18. studenoga 2011. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 24. studeni 2011. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014.
Točka 2.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.

Točka 3.
Donošenje:a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
c) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.;
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.;
e) Programa javnih potreba u športu za 2012.;
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
Točka 4.
Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
Točka 5.
Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
Točka 6.
Suglasnost na Statute:a) I. Osnovne škole Čakovec;
b) II. Osnovne škole Čakovec;
c) III. Osnovne škole Čakovec;
d) Centra za odgoj i obrazovanje;
e) Osnovne škole Kuršanec;
f) Osnovne škole Ivanovec
Točka 7.
Donošenje Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec
Točka 8.
Davanje Suglasnosti:a)  na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku nacionalnu manjinu
b) na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe
Točka 9.
Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovca
Točka 10.
Suglasnost na udruživanje JVP Čakovec u Zajednicu ustanova
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012.
Točka 12.
Donošenje Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2012.
Točka 13.
Upućivanje Javnog poziva za izgradnju upravne zgrade Grada Čakovca

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Sporazum o osnivanju JVP Čakovec
Točka 3.
Suglasnost na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
Točka 4.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat

 

 

X
Skip to content