Izaberite stranicu

19. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Obavještavam Vas da će se 19. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 30. studenog 2016. (srijeda) u 08:00 sati, kod pročelnice Upravnog odjela za upravu.

Preuzimanje (PDF)

 

Na svojoj 19. sjednici održanoj 30. studenog 2016., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 17., 18., 20., 21. i 23. Dnevnog reda sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Zapisnik sa 19. Odbora.

Preuzimanje (PDF)

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

 

X
Skip to content