Izaberite stranicu

Dnevni red 7. sjednice gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst 1/14) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za  15. svibnja 2014. (četvrtak) u 12.00 sati

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

1. Donošenje Odluke o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom (materijal)
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i Odluka o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o. (materijal)
3. Donošenje Odluke o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o. (materijal)
4. Donošenje Odluke o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu (materijal)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca (materijal)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (materijal)
7. Donošenje Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca (materijal)
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata (materijal)
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama (materijal)
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca (materijal)
11. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca (materijal)
12. Donošenje Odluka o usvajanju:
a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. (materijal)
b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. (materijal)
13. Donošenje Odluke o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok (materijal)
14.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za određivanje imena ulica i trgova (materijal)

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal)
2. Odgovori na vijećnička pitanja (materijal)
3. Izvješće o provedbi projekta Pravne klinike u Gradu Čakovcu (materijal)
Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice. Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.“

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat v.r.

 

[sc_embed_player_template1 fileurl=”https://www.cakovec.hr/dokumenti/audio/gv_7_cijela.mp3″]

 

X
Skip to content