Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Dejan Maček

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Dejan Maček, HR-40000 Krištanovec, Krištanovec 64

– dostavlja se

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 2013 i 2014 k.o. Krištanovec koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene – spremište poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2077 k.o. Krištanovec, Krištanovec 64.

I. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba br. 209.

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Mirko Budinski, bacc.ing.geoing,

4289_001
X
Skip to content