Izaberite stranicu

Obavijest vlasnicima i korisnicima nekretnina na području katastarskih općina Šenkovec, Mihovljan i Mačkovec

23. siječnja 2023. | Događanja, Gradske vijesti

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području Općine Šenkovec i Grada Čakovca za dijelove katastarskih općina Šenkovec, Mihovljan i Mačkovec.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je 22. prosinca 2022.g. između Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb kao Naručitelja i Zajednice ponuditelja: Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb i Geoprojekt d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb kao Izvršitelja radova.

Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će provoditi djelatnici izvršitelja radova uz nadzor Državne geodetske uprave i tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec.

Javna tribina o provođenju katastarske izmjere održati će se dana 30. 01. 2023. (u ponedjeljak ) u 18 sati u dvorani Osnovne škole Petar Zrinski u Šenkovcu

Molimo Vas da se odazovete i upoznate s predstavnicima iz katastra, jedinice lokalne samouprave i izvođača, koji će Vas obavijestiti što je nova katastarska izmjera i odgovarati na Vaša pitanja.

To je ujedno prvi korak za realizaciju čitavog projekta koji se predviđa da će trajati 12 mjeseci.

U postupku katastarske izmjere, vlasnici i korisnici nekretnina imaju i slijedeće, zakonom propisane obveze:

  • za svaku nekretninu iskrčiti i učiniti za pristup slobodnim granice (međe) vlastitih nekretnina;
  • po pozivu, u određeno vrijeme, doći na navedenu nekretninu i pokazati lomne točke međa;
  • osobama koje provode postupak izmjere dopustiti pristup na nekretnine radi postavljanja međnih oznaka i označavanja međa, kao i radi geodetskih mjerenja;
  • istim osobama pružiti podatke o stvarnim vlasnicima (ime i prezime za fizičke osobe, odnosno naziv za pravne osobe, adresu prebivališta odnosno sjedišta i OIB građana odnosno tvrtke).

S privremenim krčenjem međa i označavanjem granica zemljišnih parcela možete početi odmah, po mogućnosti u dogovoru s vlasnicima i korisnicima susjednih parcela.

Konačno obilježavanje međa počet će se provoditi postupno po određenom planu, o čemu ćete biti na vrijeme pismeno obavješteni uz obvezu da u određeni dan i sat dođete na Vašu zemljišnu parcelu radi njenog konačnog obilježavanja uz davanje ranije spomenutih podataka o vlasniku.

O svim prikupljenim podacima izjasnit ćete se na kraju katastarske izmjere prilikom predočavanja na javni uvid. Konačni podaci o vlasnicima utvrdit će se u sudskom postupku osnivanja nove zemljišne knjige koji će provesti Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.

Posebno ističemo, da se možebitni sporovi oko međa, međašnih oznaka ili vlasničkih prava, neće rješavati u ovom postupku, osim zabilježbe spora i geodetskog snimka stvarnog (zatečenog) stanja, već će se isti rješavati u izdvojenom sudskom postupku o trošku vlasnika nekretnina.

U uvjerenju da će stanovnici naselja na području katastarskih općina Šenkovec, Mihovljan i Mačkovec u ovom projektu prepoznati vlastite interese, molimo Vas za suradnju, strpljenje i susretljivost prema djelatnicima koji sudjeluju u ovim radovima koji su od šireg društvenog interesa.

Pregled_sve_WEB_JLS_A3_compressed
X
Skip to content