Izaberite stranicu

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

7. kolovoza 2015. | Zapisnici Gradsko vijeće

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 9. srpnja 2015., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/15-01/108, URBROJ: 2109/2-04-15-01, od 09. srpnja 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Marijane Fabić-Rusak, Sunčane Glavak, vijećnika Dragutina Bajsića, Brune Matoteka i Josipa Požgaja koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 16 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća
X
Skip to content