Izaberite stranicu

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1. prosinca 2011. | Mandat 2009.-2013.

Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/11-01/186, URBROJ:2109/02-01-11-01, od 17. studenog 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Ljubice Pavčec, Željka Jakopeca, Đure Bela i Vedrana Mikulića. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Nenad Hranilović, mag. oec. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, mag. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo.

Preuzmite ostatak Zapisnika

X
Skip to content