Izaberite stranicu

17. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na svojoj 17. sjednici održanoj 13. srpnja 2016., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 5., 8., i 14 Dnevnog reda sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

KLASA: 021-05/16-01/170
URBROJ: 2109/02-02-16-07
Čakovec, 13. srpanj 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 17. sjednice Odbora
X
Skip to content