Izaberite stranicu

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

9. studenoga 2022. | Gradske vijesti

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca kojoj je prisustvovalo 19 vijećnika.

Kao prva od 14 točaka na Dnevnom redu bilo je donošenje Odluke o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca od 2022. do 2030. godine. Radi se o dokumentu koji definira očuvanje, unaprjeđivanje i razvoj zelene infrastrukture na području Čakovca, kojim je predviđeno učinkovitije upravljanje postojećim zelenim površinama na području grada, a kasnije i uspostava i uređenje novih. „Kao što svi znamo, Čakovčani smo posebno osjetljivi na stanje parkova i travnjaka na području Grada, te svaki zahvat koji se tiče tih površina potiče raspravu. To je dobro, jer nijedan zahvat koji smanjuje zelene površine ne može i ne smije proći „ispod radara“. Strategija je planski dokument iz kojeg je vidljivo u kojem smjeru ide zaštita zelenih površina na našem području te vjerujem da ćemo zahvaljujući njoj u budućnosti izbjeći sve nejasnoće u komunikaciji, ali što je i najvažnije, zadržati i povećati kvadrate zelenih površina u gradu. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine osigurat će sredstva za izradu Strategije, a ona će nam u narednom razdoblju omogućiti da spremno dočekujemo svaki novi natječaj, otvaranje fondova ili projekte navedene u Strategiji“, objasnila je usvojenu Strategiju na konferenciji za medije uoči same sjednice gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Po drugi puta ove godine, vijećnici su se izjasnili i o Rebalansu Proračuna Grada Čakovca za ovu godinu. U odnosu na plan, primici, a vezano uz njih i rashodi, smanjeni su za 7.287.992,05 kuna. Prenosi se manjak iz prethodne godine u iznosu -1.383.913,84 kuna u koji ulaze i rezultati proračunskih korisnika i dio rezultata poslovanja Grada za 2021. godinu. Predloženim Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planiraju se primicima u iznosu 269.835.248,25, dok se rashodi planiraju u iznosu od 268.451.334,41 kuna. Kako je pritom objašnjeno, rasli su prihodi od poreza na dohodak, a smanjeni su očekivani prihodi od transfera iz državnog proračuna i europskih fondova, no paralelno su smanjeni i rashodi.

„Preko Gradskog proračuna provodi se velik broj projekata financiranih ili sufinanciranih iz europskih i državnih fondova. To su „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, „Eco Bridge“, rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Savskoj Vesi, izgradnja jaslica u Slemenicama, uređenje i dogradnja vrtića Cvrčak i Cipelica, te gradnja novog objekta na čakovečkom Jugu. Tu je i projekt postavljanja solarne elektrane na gradskim bazenima, izgradnja raskrižja Sjeverne obilaznice i Ulice Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu, a skoro očekujemo još investicija“, objasnila je na temu gradonačelnica te dodala kako se očekuje raspisivanje natječaja za sufinanciranje rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnih domova, za koji Grad ima spremnu dokumentaciju za objekte u Štefancu, Kuršancu i Čakovcu.

Za potrebe izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje Grad očekuje potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva znanosti i obrazovanja, a za sve to ima osigurane pozicije na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. U nastavku na to, vijećnici su na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Čakovca Josipom Vargom glasovali i o nizu povezanih dokumenata u kojima se planovi doneseni početkom godine usklađuju s Rebalansom. Na 13. sjednici dana je i Prethodna suglasnost na Statut Centra za kulturu Čakovec te Dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak, čime su sada Statuti usklađeni sa svim zakonskim izmjenama. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za DV „Cipelica“, usvojen Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. godinu te donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu.

Nakon godine dana, pred vijećnicima su se našle i Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca, Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada GKP Čakom i Odluka o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec. Prva kao najvažnija odluka sa sobom donosi promjenu načina obračuna cijene sakupljanja komunalnog otpada. „Kao što znate, prijedlog sam povukla sa dnevnog reda Sjednice koja je održana početkom godine, s ciljem da još jednom razmotrimo koju će cijenu plaćati građani i tvrtke te omogućimo svima zainteresiranima da preko javnog savjetovanja izraze svoje mišljenje ili daju prijedloge. Što se tiče same cijene usluge, ovom Odlukom obuhvaćan je njen fiksni dio. Predložena je jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo 63,00 kuna s PDV-om,  dok je za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo 94,50 kuna s PDV-om“, objasnila je čakovečka gradonačelnica.

Nova Odluka, kao i ona stara, obuhvaća ugovorne kazne, ali su iste u novom prijedlogu smanjene, čime se na neki način nagrađuje građane za savjesno gospodarenje otpadom, ali i apelira na povećano sortiranje otpada i u konačnici smanjenje odvoza miješanog komunalnog otpada. Uvodi se i kategorija povlaštenih korisnika, koji će koristiti kante od 80 litara, u kućama je predložena cijena obavezne minimalne javne usluge od 42,00 kn, a cijena za jedan dodatni odvoz je 9,33 kn. Cijena za povlaštene u zgradama je ovisna o broju zaduženih posuda i broju stanara, a povlašteni su i povremeni korisnici koji povremeno koriste nekretninu i ne odlažu otpad cijele godine. Oni ostvaruju popust od 50% i otpad će odlagati putem vreća za miješani komunalni otpad – cijena obvezne minimalne javne usluge je 31,50 kn + vreća za miješani komunalni otpad (80 l) – 14,00 kn. Povlašteni su i korisnici iz kategorije pravnih osoba koji za odlaganje otpada ne trebaju posudu (manji obrtnici, uredi). Oni ostvaruju popust od 33,33 % i otpad odlažu putem vreća za miješani komunalni otpad – cijena obvezne minimalne javne usluge je 63,00 kn + vreća za otpad.

„Cijena odvoza otpada će rasti, najvećim dijelom zbog zakonskih odredbi, ali i povećanih troškova poslovanja komunalne tvrtke, no u ovom slučaju ona će biti manja nego je bilo prvotno najavljeno, a kao rezultat racionalizacije poslovanja Čakoma i dogovorom jedinica lokalne samouprave koje su njegovi suvlasnici. Nova Odluka ima za cilj da, uz sva ostala povećanja troškova života, ne bude preveliki udarac na građane i da omogući određenim skupinama pravo na olakšice. Kako je jasno dano do znanja da se cijena ni pod kojim uvjetom ne smije povisiti na način na koji bi ugrozila naše sugrađane, promjena je u Odluci i ta da će se građanima koji su socijalno ugroženi naći način sufinanciranja odvoza otpada kroz Proračun“, objasnila je Cividini i dodala da iako je izgradnja Piškornice obećana još 2018. godine, trenutno je upitno hoće li profunkcionirati do 2025., pa Grad Čakovec do tada mora još pomnije voditi računa o količini miješanog komunalnog otpada, kao i odlagalištu te kapacitetima kojima raspolaže. Stoga se uvodi i eko-renta koju će plaćati sve općine i gradovi koji tamo odlažu otpad, a taj novac uložiti u sanaciju odlagališta, kako bi ono moglo nesmetano funkcionirati do početka rada Piškornice.

Kako se bliži 1. siječnja 2023. godine kada s kune Republika Hrvatska prelazi na euro, vijećnici su usvojili i 23 odluke u kojima se navedeni iznosi iz kuna mijenjaju u euro.

X
Skip to content