Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

479

Sjednica je održana 25. svibanj 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija mandata vijećnikaMaterijal
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Materijal
 3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Materijal
 4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
 5. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal Izmjena i dopuna Proračuna
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
 7. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 9. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnkia s 9. sjednice Gradskog vijeća:

izvod_iz_zapisnika_sa_9_sjednice_GV